OWNER MEMBERS

Membuat Menu Melayang Pada Blogger


1. Masuk ke Blogger dengan ID anda
2. Pilih Design - Edit HTML.
3.cari kode ini : </head> pada template anda.
5. Copy Seluruh script dibawah ini, kemudian paste tepat diatas </head>


<script src='http://elmubarok.googlecode.com/files/floating1.js' type='text/javascript'/>
<script>
YOffset=150;
XOffset=0;
staticYOffset=30;
slideSpeed=20
waitTime=100;
menuBGColor=&quot;red&quot;;
menuIsStatic=&quot;yes&quot;;
menuWidth=150;
menuCols=2;
hdrFontFamily=&quot;verdana&quot;;
hdrFontSize=&quot;2&quot;;
hdrFontColor=&quot;black&quot;;
hdrBGColor=&quot;#FF0000&quot;;
hdrAlign=&quot;left&quot;;
hdrVAlign=&quot;center&quot;;
hdrHeight=&quot;15&quot;;
linkFontFamily=&quot;Verdana&quot;;
linkFontSize=&quot;2&quot;;
linkBGColor=&quot;white&quot;;
linkOverBGColor=&quot;#FFFF99&quot;;
linkTarget=&quot;_top&quot;;
linkAlign=&quot;Left&quot;;
barBGColor=&quot;red&quot;;
barFontFamily=&quot;Verdana&quot;;
barFontSize=&quot;2&quot;;
barFontColor=&quot;white&quot;;
barVAlign=&quot;center&quot;;
barWidth=20; // no quotes!!
barText=&quot;WELCOME&quot;;


// ----- Mulai Edit Menu
ssmItems[0]=[&quot;My Menu&quot;] //Header Menu
ssmItems[1]=[&quot;Home&quot;, &quot;/&quot;, &quot;&quot;]
ssmItems[2]=[&quot;About Me&quot;, &quot;http://www.blogger.com/profile/13568536981024532553&quot;,&quot;&quot;]
ssmItems[3]=[&quot;Love sTory&quot;, &quot;http://chippuits.blogspot.com/&quot;,&quot;&quot;]
ssmItems[4]=[&quot;blog tok guru&quot;, &quot;http://www.blogtokguru.com/&quot;,&quot;&quot;]
ssmItems[5]=[&quot;Tips Komputer&quot;, &quot;http://kawe88.blogspot.com/&quot;, &quot;_new&quot;]
ssmItems[6]=[&quot;free templates&quot;, &quot;http://www.pyzam.com/bloggertemplates/&quot;, &quot;&quot;]
ssmItems[7]=[&quot;free background&quot;, &quot; http://smittenblogdesignsgallery.blogspot.com/&quot;, &quot;_new&quot;]

buildMenu();
//----- Selesai Edit Menu
</script>
  • Gantikan tulisan  WELCOME dengan tulisan mengikut kehendak anda
  • kode yang berwarna hijau ganti dengan alamat anda. 
  • MY MENU boleh kita ganti dengan MENUKUR, DAFTAR MENU dll.
  • Akhir sekali SAVE

Tiada ulasan:

Catat Ulasan